fbpx
17/01/2020 Communication Science news and articles

Waarom krijgen bepaalde gebeurtenissen meer media-aandacht dan andere?

Heel het internet kleurde de afgelopen week rood, wit en blauw. Het leek wel alsof de hele wereld in het teken stond van Parijs, ook al ging op andere plekken de zoektocht naar vrede gewoon verder.


Heel het internet kleurde de afgelopen week rood, wit en blauw. Het leek wel alsof de hele wereld in het teken stond van Parijs, ook al ging op andere plekken de zoektocht naar vrede gewoon verder. Hoewel de hashtag #prayforparis door de een gezien werd als een vorm van solidariteit, werd hier door de ander met een afkeurende blik naar gekeken. Onder andere de door IS opgeëiste aanslag in Beiroet kreeg volgens velen te weinig aandacht. Maar hoe komt het toch dat de ene nieuwsgebeurtenis meer aandacht krijgt dan de andere? 

Om het even in een kader te plaatsen: volgens de NOS hebben de grote nationale kranten zoals de Volkskrant, De Telegraaf en NRC Handelsblad elk één artikel over Beiroet -een stad die vanwege haar allure bekend staat als het Parijs van het Oosten- gepubliceerd, en over Parijs respectievelijk 21 en de 33 stukken. Hoewel dit door veel mensen niet gewaardeerd werd, was dit niet geheel onvoorspelbaar. Uit een gerenommeerd Scandinavisch wetenschappelijk onderzoek naar nieuwswaarde kwam een aantal factoren naar voren die ervoor zorgen dat iets nieuws wordt.

De factoren
1. Tijdspanne: dit is de tijd die een gebeurtenis nodig heeft om zich te ontvouwen en betekenis te krijgen.
2. Schaal en intensiteit van de gebeurtenis: er is een bepaalde drempel die de gebeurtenis moet overschrijden, wil ze überhaupt geregistreerd worden.
3. Duidelijkheid van een gebeurtenis: de gebeurtenis moet goed in te delen zijn in een nieuwscategorie. Hoe minder ambiguïteit, hoe makkelijker de gebeurtenis zal worden opgemerkt.
4. Betekenisvolheid: hiermee wordt bedoeld dat iets wat vertrouwd voelt en cultureel herkenbaar is meer aandacht zal krijgen dan iets wat op cultureel gebied ver van ons af staat. Wij zijn in staat om ‘betekenis’ te geven aan de gebeurtenis.
5. Overeenstemming: er is al voorspeld dat deze gebeurtenis plaats gaat vinden of in positieve gevallen dat men wil dat deze gebeurtenis plaats gaat vinden.
6. Onverwachtheid: binnen de categorie van wat betekenisvol en overeenstemmend is, hebben de meest onverwachte dingen de hoogste kans om als nieuws te worden opgenomen. De meest onverwachte en ‘zeldzame’ gebeurtenissen hebben veel nieuwswaarde.
7. Continuïteit: als iets gemarkeerd is als nieuws, dan blijft het nieuws.
8. Samenstelling van het beschikbare nieuws: dit is het evenwicht tussen de verschillende categorieën. Bij een bepaald aanbod van het nieuws in een bepaalde categorie gaat de drempelwaarde omhoog. Dus: als er al veel buitenlandse berichten zijn over deze kwestie, moet het volgende bericht wel interessanter of zijn.
9. Elitelanden: denk hierbij aan de indeling van eerste, tweede en derde wereld.
10. Elitepersonen: Er wordt gedacht dat het handelen van bekende, rijke of machtige personen zoals politici en beroemdheden meer gevolgen heeft dan dat van anderen.
11. Personifiëring: groepen/mensen zijn makkelijk te identificeren.
12. Negativiteit: slecht nieuws is goed nieuws. Dit zal misschien wat vreemd overkomen, maar probeer het te benaderen vanuit een beroepsgericht oogpunt: een chirurg staat toch ook te springen wanneer hij of zij een heel ingewikkelde transplantatie mag uitvoeren?

Samenhang van de factoren
Hoe meer van de factoren aanwezig zijn voor de bepaalde gebeurtenis, hoe groter de kans dat het nieuws wordt. Helaas zorgen deze factoren samen nu eenmaal voor een onevenwichtige berichtgeving, of we dat nu willen of niet. In de opvattingen van journalisten zitten vaak veel ideologische implicaties verborgen. Het nieuws is vaak sterk ideologisch gekleurd, ook al geldt de regel: nieuws moet objectief zijn. Voor elke cultuur en maatschappij geldt een andere perceptie van ‘normaal’ en ‘abnormaal’, wat het moeilijk maakt om een onderscheid te maken in wanneer iets nu ethisch-verantwoord is om op te schrijven.

Parijs versus Beiroet
Wanneer wij als Nederlander, Westerling, Europeaan of hoe je het ook noemen wil, de gebeurtenis van Parijs vergelijkt met die van Beiroet en je koppelt de gebeurtenissen aan de hierboven beschreven factoren, is er wel degelijk (hoe oneerlijk het ook is) een verklaring te vinden voor de scheve verdeling in berichtgeving. Ten eerste is Frankrijk nu eenmaal dichterbij. Niet alleen qua fysieke afstand, maar ook qua cultuur, ideologieën en ontwikkeling. Wij kunnen ons makkelijker identificeren met de Fransen. Tevens stammen onze talen allebei af van het Latijnse alfabet. Dit maakt het begrijpen van verdriet, vreugde en omgaan met verlies herkenbaar en makkelijker. Ook was de aanslag van vrijdag 13 november onverwachts. Natuurlijk staat de politie altijd paraat en is er sprake van terreurdreiging overal in Europa, maar in tegenstelling tot bepaalde gebieden in het Midden-Oosten zijn wij niet continu op ons hoede. Daarbij is het voor ons bijna niet meer verrassend als er een aanslag wordt gepleegd in het Midden-Oosten. Wanneer er elke dag een stuk in de krant staat over een aanslag in dit gebied, wordt dit gecategoriseerd in ons geheugen als ‘normaal’. Er treedt als het ware gewenning op. Onder andere Joris Luyendijk stelt dit ter discussie in zijn boek ‘Het zijn net mensen’. Velen van ons beschikken over te weinig kennis om dit gebied in te delen in verschillende landen en culturen, waardoor een bom die daar afgaat, gezien wordt als één van de velen. Terecht of niet, wij generaliseren straten volgeladen met bewapende soldaten met het ‘hele’ Midden-Oosten, mede dankzij de berichtgeving van de media. Parijs wordt daarentegen getypeerd als de stad van de liefde, geluk en welvaart. Niet eens zozeer door het nieuws, maar ga maar na in je gedachten hoeveel liedjes, films en plaatjes je hebt gezien van romantische scènes onder de Eiffeltoren.

Effecten en gevolgen
Door de samenhang van de factoren zullen slechts enkele gebeurtenissen geselecteerd worden, waardoor er een vertekening van de ‘nieuwswaarde’ plaats zal vinden. Hierdoor zal de uitzondering regel worden, zullen stereotypes versterken en worden bepaalde gebeurtenissen onderschat of overschat. Hoe je het ook wendt of keert, het is en blijft oneerlijk. Natuurlijk zouden we voor elke aanslag op de wereld die wordt gepleegd een kaarsje op moeten steken. Natuurlijk moeten we ons realiseren dat bewoners in het Midden-Oosten ook lijden en natuurlijk zouden we moeten stoppen met kijken vanuit een westerse visie, maar voor nu is het helaas niet anders.

Cover: Evan

Reacties

reacties

Related Posts

Dis/connected: A Portrayal of Today’s Digital Addiction

16/01/2020

16/01/2020

In this new photo column, photographer Gilda Bruno tried to capture the tangible consequences of technology dependency by looking at...

What Parasite teaches us about the poverty gap

15/01/2020

15/01/2020

The Korean movie Parasite got an 8-minute standing ovation at the Cannes film festival, but what kind of story warrants such a reaction from the public?

A Cautionary Tale Gone Wrong: When Screens Meet Teens

14/01/2020

14/01/2020

Emma writes about why everything goes badly wrong with popular teen shows these days.

Talkshow-oorlog leidt tot talkshow-moeheid

13/01/2020

13/01/2020

In dit artikel blikt schrijver Jorrit terug op de eerste week waarin twee nieuwe talkshows van start gingen. Hoe doen Jinek en OP1 het én wat voor zin heeft het allemaal als de kijker talkshows steeds minder interessant lijkt te vinden?

TikTok: The new political tool?

12/01/2020

12/01/2020

TikTok: from user-created entertainment videos to a platform for political protests in China

The Medium Experience: From a mid-life crisis at 20 to a writer at Medium

09/01/2020

09/01/2020

Have you ever wondered what it’s like to be part of Medium? Rita shares why Medium has been refreshing in a world in which journalism is claimed to be dead.

Becoming Your Own Life Coach – The Good Psychopath’s Guide to Success

08/01/2020

08/01/2020

In the light of the new year, Andrada takes a look at the book meant to help you achieve any resolutions.

The curses of information overload: a letter from the Editor-in-Chief

08/01/2020

08/01/2020

Do you feel like you're being wasteful when taking a break? Dalis describes how one book on media massively reduced stress in her daily life.

What I have learned in 2019: it is okay to open up

31/12/2019

31/12/2019

As 2019 draws to an end, Margarete Schweinitz takes a look at the valuable lessons she learned this year.

Documentaire ‘Ik ben influencer’: over het onbegrip, de vooroordelen en de oppervlakkigheid van een opkomend beroep

23/12/2019

23/12/2019

Een nieuwe Videoland documentaire duikt in de glamoureuze - maar donkere - wereld van populaire Nederlandse ''influencers''.

WONDR – The playground for adults

23/12/2019

23/12/2019

Step into the magic world of WONDR, the most instagrammable playground in the Netherlands...

Discussion with Megan Twohey: why the #MeToo movement has not gone far enough

22/12/2019

22/12/2019

On December 3rd, New York Times and Pulitzer Prize winning journalist Megan Twohey joined the University of Amsterdam’s Room for Discussion to give students an inside scoop on the story that kick-started a movement.   

The excessive fandom of K-pop

22/12/2019

22/12/2019

Fandom has been around as long as people have been famous. In K-pop however, the fandom deploys quite some controversial methods of following their heroes.

The Power of Conversations

16/12/2019

16/12/2019

Face-to-face communication in the digital age: Have we forgotten how to do it? Margarete tells us how to navigate a real-life conversation.

The future is still white and heteronormative according to Hollywood movies

15/12/2019

15/12/2019

The percentage of POC and LGBT+ people is growing, but this division of society is still not represented in Science Fiction movies. But why is that?

EnjoyInstagram

www.eskisehirescort.asia | www.escortantalyali.com | www.mersindugun.com