Lenende studenten de klos van stiekeme bezuiniging nieuwe coalitie

Picture of By Marleen Schonewille

By Marleen Schonewille

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]A[/mks_dropcap]ls het gaat om het onderwijs in Nederland, rommelt het in de politiek aan alle kanten. Op 12 december gaan de leraren in het basisonderwijs staken omdat zij meer salaris en een lagere werkdruk willen. Ook in het hoger onderwijs komt steeds meer verzet tegen de plannen van Rutte III. Volgens het LSVb (Landelijke Studentenvakbond) is de duizend euro korting die nieuwe bachelor studenten krijgen een sigaar uit eigen doos, omdat tegelijkertijd de rente op de studielening wordt verhoogd. De rekening van de korting wordt dan ook bij lenende studenten neergelegd, terwijl deze groep vaak al moet lenen omdat ze anders niet kunnen rondkomen. Sara van Dinther (19) startte daarom een petitie, waarin ze vraagt om duizend euro korting voor elke student die vanaf 2015 is gaan studeren.

Achter het net vissen
In de nieuwe plannen van kabinet Rutte III is opgenomen dat elke nieuwe student die in 2018 begint met een bachelor in het eerste jaar duizend euro korting krijgt op het collegegeld. Hiermee willen zij de doorstroom naar het hogere onderwijs ook voor kinderen van ouders met lage inkomens stimuleren. Op het eerste gezicht is dit een mooi gebaar van het nieuwe kabinet, maar uit berekeningen van het Hoger Onderwijs Persbureau blijkt dat alleen studenten van rijke ouders profiteren van de korting. De studenten met een lening boven de 16.500 euro betalen namelijk de korting van deze nieuwe studenten, omdat de rente op de studielening wordt verhoogd. Dus alleen een klein groepje studenten, die moet lenen om te kunnen studeren, betalen voor de nieuwe eerstejaars.

Op meerdere manieren vissen studenten die in 2015 zijn begonnen met een bachelor achter het net. Zij kregen als eerste te maken met het leenstelsel, krijgen niks meer mee van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs en betalen straks ook nog eens een hogere rente. Daarnaast maakt deze groep studenten ook geen aanspraak op de korting van het collegegeld. “Het lijkt soms alsof de politiek voortdurend op zoek is naar oplossingen voor fouten, die zij zelf hebben gemaakt” , zegt Sara van Dinther. Zij stelt dat ook deze groep studenten recht heeft op die korting. Echter hoeft van haar deze duizend euro korting niet op haar rekening gestort te worden. Studenten moeten er niet mee op vakantie gaan: het moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de student zelf.

Trouw stelt dan ook dat als de maatregel ook voor huidige studenten geldt, het getuigt van onbehoorlijk bestuur van Rutte III

Beloftes waarmaken
De belofte die kabinet Rutte II in 2015 maakte, komt door deze korting in gevaar. Het extra geld dat door de afschaffing van de basisbeurs vrijkwam, zou worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs, maar door de geplande korting en de bezuiniging van het nieuwe Rutte III komt hier niks meer van
terecht. In het hoger onderwijs loopt deze bezuiniging op naar 43,6 miljoen euro in 2022. Het effect van het wegbezuinigen van de basisbeurs in 2015 wordt dan ook voor een groot deel tenietgedaan. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh stelt dan ook: “Elke euro van de ingeleverde basisbeurs zou naar nog beter onderwijs gaan. Wij verwachten investeringen in het hoger onderwijs in plaats van stiekeme bezuinigingen”.

Het vertrouwen in de Nederlandse politiek wordt door de renteverhoging ook geschaad. In 2015 is door kabinet Rutte II belooft dat de leenvoorwaarden voor studenten gunstig zouden worden. Nu het nieuwe kabinet Rutte III de rente gaat verhogen en het niet duidelijk is of deze verhoging ook geldt voor huidige studenten, voelen veel studenten zich voorgelogen. Trouw stelt dan ook dat als de maatregel ook voor huidige studenten geldt, het getuigt van onbehoorlijk bestuur van Rutte III. Doordat de korting van duizend euro wordt betaald door de studenten die lenen, investeert de nieuwe coalitie zelf nul euro in het toegankelijker maken van het hoger onderwijs. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak, omdat Rutte III ook zou moeten denken aan de rechten van de student!

Toch vind ik dat alle studenten ook na 2015 recht hebben op deze korting

Petitie
Heb jij de petitie al getekend? Ik wel, ook al zal ik zelf niet profiteren van een succesvolle afloop van de petitie. Ik heb tijdens mijn HBO-studie en mijn eerste jaar aan de UvA nog mogen studeren met een basisbeurs. Toch vind ik dat alle studenten die na 2015 zijn gaan studeren, recht hebben op deze korting. Ben jij het met mij eens? Teken dan de
petitie van Sara van Dinther en kom op voor je rechten als student!

Cover: Martin Vorel / Eindredactie: Maxime van Baalen

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace