Computertalentjes

Picture of By Redactie

By Redactie

Kun je de computerles van vroeger herinneren, waar je leerde werken met Excel en Word? In Engeland is programmeren al een verplicht vak op de basisschool. Naast leren lezen en schrijven, leren ze nu ook spelletjes bouwen op de computer. Is dit een goede toevoeging aan het lespakket van jonge kinderen?  Moeten Nederlandse programmeren ook als verplicht vak aanbieden op de basisschool? Volgens Neelie Kroes wel, want programmeurs zorgen voor banen en hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. 

400.000 kinderen leren programmeren
Het programma CodePact is gelanceerd door Neelie Kroes en is een initiatief van StartupDelta. Het heeft als doelstelling om 400.000 kinderen te leren programmeren. Het doel van StartupDelta is zorgen voor “de aanwezigheid van voldoende talent zodat Nederland een kweekvijver wordt van start-ups of dat start-ups Nederland kiezen als vestigingsplek.” Door kinderen te leren programmeren, ontwikkelen ze zich digitaal tot zelfstandige denkers en zijn ze voorbereid op de toekomst, aldus StartupDelta en CodePact. Volgens Neelie Kroes is er een tekort aan codeer en programmeer talenten in Nederland, waardoor startups niet aan goed personeel komen en niet genoeg kunnen groeien. Engeland reageerde op dit tekort aan programmeer talenten door de programmeer lessen te verplichten, schrijft Lisa van der Velden in de Volkskrant van 13 maart.

Digitale media effecten 
Een van de doelen van CodePact is kinderen zich laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers. Door ze te leren programmeren, gaan ze op een andere manier om met spelletjes, websites en andere digitale communicatiemiddelen. Ze weten nu namelijk precies hoe een website of spel gemaakt wordt en dit kan ze weerbaarder maken tegen de negatieve effecten van bijvoorbeeld reclames in deze spellen of websites. Daarnaast hebben de positieve effecten van digitale communicatie ook nog invloed. Denk bijvoorbeeld aan de educatieve effecten die websites en educatieve apps kunnen hebben op de kennis van kinderen. Op deze manier worden kinderen zelfstandige denkers en laten zich minder makkelijk beïnvloeden door de media.

Onderwijzers onderwijzen
Om kinderen goed zichzelf te laten ontwikkelen, hebben ze volwassenen nodig die hen helpen en uitleg kunnen geven. Daarom is het tweede belangrijke punt op het programma van CodePact het onderwijzen van onderwijzers en ouders. Kinderen weten vaak meer over de nieuwe technische snufjes dan hun ouders of leraren. Kinderen leren namelijk sneller en gaan makkelijker mee met nieuwe technologieën. Maar het onderwijssysteem is wat minder snel en om daar verandering in te brengen zullen ook leraren en ouders moeten worden bijgeschoold.

Leren programmeren is ook goed voor de toekomstige banenkansen van de kinderen. Daarom wil CodePact het vooroordeel dat er bestaat over programmeren veranderen. Vaak denkt men namelijk dat programmeren moeilijk is, dat het voor “nerds” is en dat het een mannenwereld is. Door kinderen op een jonge leeftijd te leren wat er komt kijken bij programmeren, hoopt CodePact dat meer jongeren zich zullen interesseren voor dit vakgebied. Op deze manier wordt er ook geprobeerd meer vrouwen aan de haak te slaan voor programmeerwerk. Door meiden te laten zien dat programmeren leuk is, bijvoorbeeld door ze hun eigen prinsessen spelletjes te laten bouwen, wordt  programmeren minder een mannending. Zo worden hopelijk meer programmeurs gekweekt, wat vervolgens zorgt voor meer start-ups.

“Elk kind maximaal digitaal empoweren en voorbereiden op de toekomst.”

Te lang heeft het onderwijs achter gelopen op de technologie, initiatieven als CodePact zijn daarom meer dan nodig. Om het onderwijs up-te-daten is enorm van belang om docenten en ouders ook bij te scholen. Zodat ze de kinderen goed kunnen begeleiden, maar ook om animo te creëren zodat het digitaal onderwijzen van kinderen niet blijft bij dit initiatief van CodePact. Als Nederlandse kinderen op de basisschool leren programmeren, worden ze beter weerbaar tegen digitale media, hebben ze een betere positie op de arbeidsmarkt dan andere Europese kinderen en kan Nederland de broedplaats worden voor digitaal talent.

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace