Actie op de UvA: follow-up

Picture of By Thomas Korver

By Thomas Korver

[mks_dropcap style=”letter” size=”48″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]E[/mks_dropcap]erder verscheen een verslag van de actie op 15 februari, waarbij enkele studenten en medewerkers hun slaapzakken neerlegden in de A-hal van de UvA. De actie vond plaats naar aanleiding van enkele documenten waarin een begrotingstekort werd beschreven binnen de FMG. De actievoerders maakten zich vooral zorgen om lage onderwijskwaliteit en hoge werkdruk, die beide door de geplande bezuinigingen onvermijdelijk zouden zijn.

Nadat het artikel online verscheen is er contact gezocht met de decaan van de faculteit voor een verklaring. Want naast de duidelijke taal van de actievoerders was er nog geen duidelijkheid over wat er daadwerkelijk aan de hand is, tot nu. Het hoofd van de communicatieafdeling stuurt ons een document met veelgestelde vragen. De vragen die hier in beantwoord worden gaan over onder andere het tekort, de oplossingen en het vooruitzicht tot aan 2020.

Wat er echt aan de hand is, volgens de FMG
In het FAQ-document, gekregen van de communicatieafdeling van de FMG, wordt gesproken van een begrotingstekort door het dalende aantal studenten tussen 2013 en 2016. Naast het dalende studentenaantal worden “natuurlijke stijging in personeelskosten en investeringen in nieuwe tweetalige bacheloropleidingen” genoemd als oorzaken van dit tekort.

De gebrekkige communicatie tussen het bestuur en de studenten wordt door de decaan wel erkend

Het tekort is niet zo groot als de activisten beweerden (4,5 miljoen euro), maar komt neer op 1,2 miljoen euro. Dit was in eerste instantie hoger, maar de FMG mocht van het College van Bestuur 4,55 miljoen euro uit reserves halen. Het document vertelt ons dat er wel meteen maatregelen zijn genomen, want als studentenaantallen dalen gaan er alarmbellen af: “Zo is er geïnvesteerd in tweetalige bacheloropleidingen, waardoor de studenteninstroom nu weer omhoog gaat.” De bezuiniging die noodzakelijk is, omvat 1,5 procent van de totale begroting.

Bezuinigingen
Waar precies op bezuinigd gaat worden is niet duidelijk. Dit hangt niet alleen van de FMG af, maar is aan de domeinen binnen de faculteit om te verwezenlijken. Zo bepaalt de afdeling Communicatiewetenschap waar er binnen dat domein op wordt bezuinigd. Er wordt benadrukt dat de onderwijskwaliteit niet achteruit loopt. Zo beargumenteren ze dat de groei in internationale studenten niet zorgt voor een totale groei, maar juist een aanvulling is voor het gekrompen studentenaantal van de afgelopen vijf jaar en geen invloed zal hebben op onderwijskwaliteit.

De keuzes op de lange termijn worden op dit moment nog besproken. De korte termijn bezuinigingen zijn al wel in werking gesteld en kun je hier terug vinden. Veel van deze keuzes zullen voor studenten niet zichtbaar zijn, zo staat er op de website.

Gebrekkige communicatie
De gebrekkige communicatie tussen het bestuur en de studenten wordt door de decaan wel erkend. In een verslag van 15 februari door Folia blijkt dat Hans Brug, de decaan, toegeeft dat “de communicatie beter had gemoeten en
geeft aan die in de toekomst te willen verbeteren.”

Uiteindelijk heeft de actie in de A-hal wel het doel bereikt: er is aandacht gekomen voor het belang van de studenten en veel studenten zijn op de hoogte gebracht van wat er binnen de FMG aan de hand is. Uit alle informatie blijkt dat de FMG ook de FSR (Facultaire Studenten Raad) betrekt om de inspraak en communicatie te verbeteren. Daarnaast worden de voorstellen voor de lange termijn besproken met de PC (Programme Committee), waar meerdere studenten in zitten. Zo blijft in ieder geval de inspraak van de student gewaarborgd.

Zodra er nieuwe inzichten zijn komt er een update op het verhaal.

Cover: Thomas Korver / Eindredactie: Ramona Nouse 

Join Our Newsletter

New on Medium

Follow us

Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace